Verlofregelingen

Vooral in de beginfase is het verstandig nog geen grote beslissingen te maken als je baan opgeven of met je studie stoppen. Doordat je op het werk gebruik kunt maken van allerlei verlofregelingen is dit ook niet nodig.

Je kunt kortdurend zorgverlof aanvragen, waarmee je enkele dagen afwezig kunt zijn op je werk met behoud van ten minste 70% van je salaris. Ben je geen hele dagen afwezig, maar wel regelmatig losse uren vanwege medische afspraken voor je kind? Kun je aan je werkgever vragen of het mogelijk is het kortdurend zorgverlof in een keer op te nemen, maar de vrije uren die dat oplevert over een langere periode te gebruiken.
Gaat de situatie langer duren, kun je inzetten op langdurig zorgverlof. Bij langdurig zorgverlof is je werkgever niet verplicht om het salaris door te betalen. Vraag aan personeelszaken naar de voorwaarden vanuit jouw cao. Wanneer je nog ouderschapsverlof over hebt, kun je ook dit verlof inzetten voor de zorg voor je kind. Je hebt recht op zesentwintig keer het aantal werkuren per week, en deze uren kun je opnemen tot je kind acht jaar is. Ouderschapsverlof is in principe onbetaald, maar sommige werkgevers betalen (een deel van) je salaris door. Werk je als zelfstandige en kom je door de situatie in de financiele problemen? Dan kun je in sommige gevallen een beroep doen op bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Bbz kan aangevraagd worden bij de gemeente. Het medisch maatschappelijk werk in het ziekenhuis kan hierover informatie en adviezen geven.