Medische steun

De huisarts, kinderarts of specialist kijkt met je mee welke medische steun er nodig is en regelt hiervoor een verwijzing. Dit geldt zowel voor zorg vanuit het ziekenhuis als bij jullie thuis.

Er kan een professional bij jullie thuis komen om tijdelijk te ondersteunen bij de medische en/of verpleegkundige zorg die – na een ziekenhuisopname – nog overblijft. Of juist omdat de medische zorg van je kind langdurig en intensief is, en jullie hiervoor niet al die tijd in het ziekenhuis willen en kunnen verblijven. De arts of specialist kan, eventueel met behulp van het medisch maatschappelijk werk contact voor je opnemen met een thuiszorgorganisatie, maar dit kun je ook zelf doen. De verpleegkundige van de organisatie maakt samen met jou een zorgplan: welke zorg is er nodig en voor hoe lang? De thuiszorgorganisatie dient vervolgens de rekening in bij jouw zorgverzekeraar. Deze hulp wordt vergoed door de gemeente of de zorgverzekeraar.