Overige financiële tegemoetkomingen

Omdat je als ouders van een kind met een ziekte of beperking vaak allemaal extra kosten hebt – denk aan speciale kleding, een grotere auto of aangepaste vakanties – kun je van de sociale verzekeringsbank onder bepaalde voorwaarden dubbele kinderopvangtoeslag krijgen.

Je kind moet in dat geval thuis wonen, tussen de 3 en 18 jaar oud zijn en van het CIZ een indicatie hebben voor intensieve 24-uurs zorg. Soms is het ook mogelijk zorgkosten af te trekken van de belasting. Dit mogen alleen kosten zijn die door jullie gemaakt worden in verband met de ziekte of aandoening en waarvoor je niet al via een andere regeling een tegemoetkoming ontvangt. Voor kinderen die na hun vierde om medische redenen of door een ontwikkelingsachterstand nog niet zindelijk zijn, krijg je van de zorgverzekeraar gratis luiers. Indien je een laag inkomen hebt of op bijstandsniveau leeft, kan de gemeente financiële ondersteuning bieden aan mensen met een chronische ziekte of een beperking. Elke gemeente heeft zijn eigen regels en voorwaarden. Vraag dit na bij uw gemeente.