Praktische steun

Wanneer je praktische steun nodig hebt, zoals een hulp in de huishouding, aanpassingen aan je huis of hulp bij vervoer, kun je dit aanvragen bij het (digitale) gemeenteloket. Ditzelfde geldt ook wanneer je kind vanwege zijn of haar ziekte of aandoening individuele begeleiding of persoonlijke zorg nodig heeft.

Sommige gemeenten vragen van ouders een inkomensafhankelijke bijdrage. Er zijn verschillende landelijke en lokale organisaties die zich inzetten voor het ondersteunen van mantelzorgers. Een mantelzorger ben je al als je meer dan acht uur per week en/of langer dan drie maanden voor een familielid, in dit geval jullie kind, zorgt. Bij deze organisaties werken bijvoorbeeld respijtzorgcoaches, die met jou mee kunnen kijken welke praktische steun er voor jullie gezin mogelijk is en hoe je dit kunt aanvragen. In veel gemeenten kun je voor praktische steun desgewenst ook een beroep doen op vrijwilligerscentrales.