24-uurs zorg

Het kan ook zijn dat je kind 24-uurs zorg nodig heeft. Dit betekent dat je kind blijvend en permanent toezicht nodig heeft. Deze zorg kan thuis geboden worden, bijvoorbeeld met individuele begeleiding en persoonlijke zorg. Maar het kan ook gaan om kort of langer durend verblijf in een verpleeg- of verzorgingstehuis of in bijvoorbeeld een woonvorm in de gehandicaptenzorg.

Het aanvragen van 24-uurs zorg gaat via het Centrum voor Indicatiestelling (CIZ). Deze aanvraag kun je zelf doen – via het aanvraagformulier op de CIZ-website – maar je kunt ook iemand anders machtigen om dit voor jou te doen. Denk bijvoorbeeld aan een therapeut of zorgaanbieder of instelling waar je kind nu al gebruik van maakt. Soms vraagt het CIZ telefonisch om een nadere toelichting, of komen ze bij je thuis voor een gesprek. Bij dit gesprek mag je ook iemand uit je netwerk uitnodigen, die persoon kan dan met jou meedenken en meeluisteren.