Omgaan met behandeling

Wanneer je kind ziek is of een aandoening heeft komen daar vaak ook medicijnen, een speciaal dieet of het doen van therapie-oefeningen bij kijken.

Wellicht neemt je kind alle medicijnen netjes en op tijd, en houdt hij of zij zich aan alle dieet- en oefen- afspraken. Maar wat doe je als dit niet zo is? Misschien vind je het moeilijk om hierin strikt te zijn, terwijl je tegelijkertijd weet dat het nodig en beter is voor je kind. Wanneer je kind regelmatig onderzoeken moet ondergaan kan het ook zijn dat je kind angsten ontwikkelt, prikangst bijvoorbeeld of bang zijn voor operaties. De pedagogisch medewerker of psycholoog van het ziekenhuis of de zorginstelling, kan hierbij ondersteunen.