Opvang en school

De ziekte of aandoening van je kind kan meer of minder merkbaar zijn binnen de opvang of op school. Wellicht heeft jouw kind op de opvang of school helemaal niet zoveel last van zijn ziekte of aandoening, en is het voor andere mensen niet zichtbaar. Of is je kind door de medische zorg juist regelmatig afwezig of lukt het niet om met alles mee te doen. Begrijpen vriendjes of vriendinnetjes het niet, of vinden ze het eng.

Het is hoe dan ook van belang dat de opvang en de school goed op de hoogte zijn. Zodat ze mee kunnen denken, flexibel zijn rondom afwezigheid of het niet op volle kracht mee kunnen doen, en jouw kind goed kunnen begeleiden. In de academische ziekenhuizen zijn consulenten van Educatieve Voorzieningen aanwezig. In de andere ziekenhuizen zijn deze consulenten ‘onderwijsondersteuning zieke leerlingen’ op afroep beschikbaar. Vraag hiernaar bij jullie behandelaar of het multidisciplinaire team. Waar nodig kun je een van de consulenten vragen met de begeleiders of docenten van je kind te praten over wat de situatie van jouw kind op de groep of in de klas vraagt. De docent kan je kind vervolgens weer helpen bij de uitleg voor klasgenootjes. Wanneer je kind dit prettig vindt kan het ook leuk en goed zijn eens een spreekbeurt te geven over zijn of haar ziekte of aandoening. Sommige ziekenhuizen hebben in de infotheek speciale pakketten die je kind kan gebruiken bij het voorbereiden en het geven van een spreekbeurt.