Zeggenschap van je kind over het behandelbeleid

Beslissingen maken over de behandelopties van je kind, doe je in samenspraak met de behandelaars. Je kind, mits oud genoeg, heeft hier ook een stem in. Vanaf twaalf jaar moeten ook kinderen toestemming geven voor de behandeling. Dat kan voor spanningen zorgen. Hoeveel ruimte wil je jouw kind hiervoor bieden? Wat als je kind iets heel anders wil dan jijzelf?

Hoe ouder je kind wordt, hoe meer hij of zij zelf mag mee beslissen in het behandelproces. Jongeren vanaf 16 jaar en ouder geven zelfstandig toestemming voor behandeling en onderzoek, jouw toestemming is dan niet meer nodig en ook zonder jouw instemming kan je kind behandeld worden.
Je kunt hier samen over praten en proberen tot compromissen te komen, maar soms ben je hier als ouder niet de aangewezen persoon voor. Werkt het bijvoorbeeld beter voor jouw kind om de mogelijkheden te bespreken met een pedagogisch medewerker of psycholoog? Deze professionals kunnen ook ondersteunen bij het gesprek tussen ouders en kinderen, en hierbij – als het kind dit ook toestaat - bemiddelen. Wanneer kind of ouders medische behandeling weigeren en de arts dit medisch onverantwoord vindt, kan er uiteindelijk ook via de kinderrechter een uitspraak worden gedaan.