De zorg bij 16+

Wanneer je kind de leeftijd van 16 jaar bereikt, wordt hij of zij volgens de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) op één lijn gesteld met volwassenen. Ook al is je kind nog geen 18 jaar: waar het gaat om de gezondheid word je kind nu niet meer als minderjarige beschouwd.

Je kind kan en moet nu zelf toestemming geven voor medische behandeling en heeft niet langer toestemming van de ouders nodig. Een jongere van 16 jaar of ouder heeft recht op volledige informatie en inzag in het medische dossier. De ouders worden geïnformeerd en mogen ook het medisch dossier inzien, als de jongere daarmee akkoord gaat. Alleen bij acuut gevaar voor het leven van je kind, mag een hulpverlener ook zonder toestemming handelen. Totdat je kind 18 jaar wordt, kan hij nog wel op de kinderafdeling van het ziekenhuis terecht (vaak de tienerafdeling) en blijft hij onder behandeling bij een kinderarts.