Omgaan met het ziekenhuis

Wanneer je vanwege de zorg voor je kind regelmatig in het ziekenhuis komt, leer je het ziekenhuis en de mensen die er werken steeds beter kennen. En zij jou en jouw kind: zij hebben – tijdelijk – een belangrijke rol in het dagelijks leven van jullie gezin. Hopelijk ben je tevreden met de geboden zorg en krijg je genoeg begeleiding. Maar er kunnen zich natuurlijk ook situaties voordoen waarin je dit anders ervaart.

Een goede communicatie is hoe dan ook belangrijk. Bereid gesprekken goed voor, door bijvoorbeeld de vragen die je hebt van tevoren op te schrijven. Probeer alle vragen die je hebt ook echt aan de arts of behandelaars te stellen. Het is altijd handig om belangrijke gesprekken en besluiten niet alleen aan te gaan. Neem je partner of iemand anders uit je netwerk mee, om de vragen waar jij misschien niet aan denkt te kunnen stellen, om mee te kunnen luisteren en eventueel aantekeningen van het gesprek te maken. Wanneer je duidelijk je wensen aangeeft, helpt dit om aan de slag te kunnen als teamgenoten in de zorg voor jullie kind.

Want ook jullie rol als ouders is en blijft heel belangrijk: in veel ziekenhuizen verzorgen ouders hun kind zoveel mogelijk zelf en is er ook de mogelijkheid om ’s nachts te blijven slapen. Dit wordt rooming-in genoemd. Op verschillende plekken in Nederland kunnen gezinnen ook gebruik maken van het Ronald McDonaldhuis, zodat ze dichtbij het ziekenhuis logeren. Of de Ronald McDonaldhuiskamers in het ziekenhuis zelf, om even samen te zijn in een huiselijke omgeving. Daarnaast krijg je als ouder soms de gelegenheid om te helpen bij de verpleging van je kind, onder toezicht van een verpleegkundige. Voor je kind vergroot jouw betrokkenheid het gevoel van veiligheid. Voor jouzelf kan het betekenen dat je voor een korte of langere periode weinig thuis en op het werk kunt zijn.

Als je een klacht hebt, bijvoorbeeld over de behandeling of de manier waarop er met jullie wordt omgegaan, kun je deze het beste bespreken met degene die daar volgens jou verantwoordelijk voor is: de medisch specialist, de verpleegkundige of de leidinggevende. Kom je er samen echt niet uit? Dan kun je altijd de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis inschakelen. Wanneer nodig kan deze op zijn beurt nog de klachtencommissie vragen te bemiddelen. Het medisch maatschappelijk werk kan ouders in dit traject ondersteunen.