Omgaan met de behandeling

De ziekte of aandoening van je kind kan vragen om medische zorg of bijvoorbeeld een specifiek dieet. Vaak vraagt dit ook van de ouders om bepaalde medische handelingen uit te voeren en je kind bepaalde voeding maar ook activiteiten te ontzeggen. Dit kan leiden tot onzekerheid, schuldgevoelens naar je kind of ouder-kind ruzies en conflicten. Vaak is er in het ziekenhuis een pedagogisch medewerker beschikbaar die je kan helpen bij de opvoedvragen die dit met zich meebrengt en vragen rond therapietrouw, medicatie en dieet. Je kunt ook met je (opvoed)partner tot een goede taakverdeling komen, waarbij ieder doet waar hij of zij zich zo comfortabel mogelijk bij voelt.