• Stap 1
 • Stap 2
 • Stap 3
 • Stap 4

Last Thermomether voor Ouders

De LTO (Last Thermometer voor Ouders) is bedoeld voor ouders/verzorgers van een kind dat onder behandeling is (geweest) in het (kinder)ziekenhuis.
De ingevulde gegevens zijn alleen voor u toegankelijk en worden niet opgeslagen, na afloop heeft u de mogelijkheid om de antwoorden als een PDF te downloaden.


 • Vader
  Moeder
  Anders, namelijk

In de LTO vragenlijst wordt gevraagd hoe het met u gaat. Eerst vragen we om aan te geven op een thermometer hoe het in het algemeen met u gaat. Vervolgens vragen wij hoe het met u gaat op praktisch, gezins, emotioneel, lichamelijk en cognitief gebied.

1. De Last Thermometer

Geef hieronder een cijfer dat het beste samenvat hoeveel last u zelf de afgelopen week (inclusief vandaag) in het algemeen heeft gehad van problemen op lichamelijk, emotioneel, sociaal en praktisch gebied, 0 (helemaal geen last) tot en met 10 (extreem veel last).

Lastcijfer:
 • Stap 1
 • Stap 2
 • Stap 3
 • Stap 4

2. Waar had u moeite mee?

Kunt u op praktisch, sociaal, emotioneel en lichamelijk gebied aangeven of u zelf de afgelopen week, inclusief vandaag, hier moeite mee hebt gehad of problemen hebt ervaren (niet specifiek met betrekking tot uw kind). Wilt u bij ieder onderwerp JA of NEE aanklikken?

 • Ja
  Nee
  Praktische problemen
 • Ja
  Nee
  Gezin-/sociale problemen
 • Ja
  Nee
  Emotionele problemen
 • Ja
  Nee
  Lichamelijke problemen
 • Ja
  Nee
  Cognitieve problemen
  • Stap 1
  • Stap 2
  • Stap 3
  • Stap 4

  3. Invloed op de opvoeding

  Als gevraagd wordt naar uw kind, wordt uw kind bedoeld dat onder behandeling is (geweest) in het ziekenhuis.
  Indien u meerdere kinderen hebt die onder behandeling zijn (geweest) bij het (kinder)ziekenhuis, wilt u dan het kind in gedachten nemen wiens ziekte/aandoening de meeste invloed heeft op het dagelijks leven?

  Is uw kind 2 jaar of ouder?

  Ja
  Nee

  Kunt u voor onderstaande gebieden aangeven of u de afgelopen week, inclusief vandaag, hier moeite mee hebt gehad of problemen hebt ervaren. Wilt u bij ieder onderwerp JA of NEE aanvinken?

 • Ja
  Nee
  Opvoeding van uw kind dat in behandeling is (geweest) bij het (kinder)ziekenhuis
 • Kunt u voor onderstaande gebieden aangeven of u de afgelopen week, inclusief vandaag, hier moeite mee hebt gehad of problemen hebt ervaren. Wilt u bij ieder onderwerp JA of NEE aanvinken?

 • Ja
  Nee
  Opvoeding van uw kind dat in behandeling is (geweest) bij het (kinder)ziekenhuis
  • Stap 1
  • Stap 2
  • Stap 3
  • Stap 4

  4.

  Kunt u bij onderstaande vragen het antwoord aankruisen dat het meest op uw situatie van toepassing is?


  • Ja Nee

  • Praktisch Emotioneel Zowel praktisch als emotioneel
   Anders, namelijk:

  • Ja Nee

  • Ja Nee