Het Ouderkompas

De zorg voor een kind dat regelmatig in het ziekenhuis moet komen, heeft een enorme impact op het hele gezin. Ouders kunnen emotionele, sociale, financiële en maatschappelijke gevolgen ondervinden en hebben extra verantwoordelijkheden in de zorg voor hun kind.

Naast de gewone zorg die ieder kind nodig heeft, zullen ouders van kinderen met een chronische aandoening er ook voor moeten zorgen dat de aandoening onder controle blijft, dat de omgeving goed geïnstrueerd is, dat de zorg in het dagelijks leven ingebed is, en dat de broers en zussen zo min mogelijk gevolgen ondervinden. Tenslotte moeten ze deze taken combineren met de eigen dagelijkse verplichtingen en wensen. Kortom: een extra rol die kan botsen met andere rollen die ouders in hun dagelijkse bestaan te vervullen hebben.

Geen wonder dat ouders hierbij een grote behoefte aan ondersteuning hebben; zowel in het ziekenhuis, daarbuiten, als online. Door de grote hoeveelheid aan beschikbare informatie is het soms moeilijk door de bomen het bos te zien. Bovendien is deze informatie vaak niet overzichtelijk op één, bij ouders, bekende plek te vinden.

Doel van de projectgroep is het ontwikkelen van een website waar ouders een eerste handvat krijgen in hun zoektocht naar informatie. Ouders worden geholpen in de chaos tóch te kunnen vinden wat zij nodig hebben. Hierdoor wordt de zelfredzaamheid van ouders vergroot en wordt de balans tussen draagkracht en draaglast bewaakt.