Als partners omgaan met ziekte of aandoening

Het kan zijn dat je partner op een heel andere manier omgaat met de ziekte of aandoening van jullie kind dan jijzelf. Je kunt bijvoorbeeld een andere mening hebben over de meest geschikte behandeling en het tempo waarin je onderzoeken wilt doen. Of een ander idee hebben over de manier waarop de zorg en medische afspraken verdeeld kunnen worden, in combinatie met werk en vrije tijd.

Probeer vooral goed met elkaar te blijven communiceren, te luisteren naar elkaars argumenten en compromissen te sluiten waar dit kan. Je partner kan ook anders omgaan met zijn of haar emoties en het verwerkingsproces. Probeer elkaar hiervoor de ruimte te geven, ook als je helemaal niets van de ander zijn ideeën begrijpt. Probeer de ander niet te veroordelen: terugtrekken bijvoorbeeld, betekent niet dat het je partner niets kan schelen. De een vindt het prettig om er veel over te praten, terwijl de ander liever verwerkt in stilte of door iets actiefs te gaan doen.