Gescheiden ouders

Het goed houden van je relatie wanneer je kinderen krijgt is voor ouders altijd al een uitdaging. Veel ouders hebben het gevoel overal tekort te schieten: thuis, op het werk, als vader of moeder en als man of vrouw. Ouders hebben weinig vrije tijd, weinig tijd en energie om intiem met elkaar te zijn en dit alles zorgt voor de nodige stress. Het intensief zorgen voor een of meerdere kinderen vraagt nóg meer van de relatie. Bij sommige ouders leidt het ertoe dat de relatie juist versterkt wordt: het samen gaan voor de goede zorg van jullie kind schept een intensieve band en geeft richting en een doel.

Vaak genoeg echter, is de kans groot dat partners elkaar onderweg kwijt raken. Omdat je heel anders omgaat met de emoties die het oproept bijvoorbeeld, en het moeilijk vindt de verwerking en reactie van de ander te begrijpen. Je het niet eens wordt over de taakverdeling. Of omdat door alle stress de dingen die al wankel waren in de relatie, nog eens extra worden versterkt. Vraag tijdig ondersteuning via je huisarts, als je merkt dat de spanning tussen jullie te hoog oploopt. Zijn jullie al uit elkaar? Dan blijven jullie nog steeds samen de ouders van jullie kind. Probeer duidelijke afspraken te maken over hoe jullie dit verder invullen, met het belang van het kind voorop. Kijk ook wie uit je netwerk mede-opvoeders en mede-zorgers kunnen worden, zodat jij en je kind(eren) een stevige basis hebben om op terug te vallen.