Opvoeding/ouderschap

De ziekte of aandoening van je kind kan specifieke vragen over opvoeden en ouderschap met zich meebrengen. Bijvoorbeeld omdat je kind zich aan medicatie of een dieet moet houden of bepaalde activiteiten niet kan doen. Hoe zorg je hierbij voor de juiste structuur? Welke afspraken en regels horen daarbij? En wat doe je als je hierover conflicten met je kind krijgt? Het is goed om hier als partners het gesprek over aan te gaan, zodat je op één lijn kunt komen en een gezamenlijke opvoedvisie kunt ontwikkelen. Probeer hierbij te focussen op die punten die echt van belang zijn; en te komen tot een lijstje van bijvoorbeeld vijf à zes afspraken die altijd en overal gelden én belangrijk zijn in de zorg voor jullie kind. Bespreek hoe je ermee omgaat als er ouder-kind conflicten ontstaan en steun elkaars opvoedaanpak in het bijzijn van je kind. Ben je het niet eens met hoe de ander reageert? Dan kun je het hier altijd achteraf nog over hebben.