Omgaan met de ziekte of aandoening

Ouders kunnen op heel verschillende momenten te horen krijgen dat er zorgen zijn over de gezondheid of de ontwikkeling van hun kind. Soms blijkt dit al uit testen tijdens de zwangerschap, of vlak na de geboorte; soms pas tijdens de lagere school, bijvoorbeeld omdat de ontwikkeling van je kind te ver achter blijft bij de rest of je kind gedragsproblemen laat zien. En ook ziektebeelden als kanker of jeugdreuma kunnen op elke leeftijd ontstaan.

Het moment waarop je dit te horen krijgt is vaak het begin van een intensief aanvaardings- en verwerkingsproces. Je kunt je afvragen waarom je dit is overkomen en je schuldig voelen. Of onmachtig of onzeker, bijvoorbeeld omdat het nog onduidelijk is hoe de ziekte of diagnose verder zal verlopen en wat de vooruitzichten zijn. Deze gevoelens zijn vaak het hevigst in de beginfase, maar ook veel later in het proces kun je deze ervaren. En op de meest onverwachte momenten, bijvoorbeeld op een verjaardagspartijtje waar kinderen van dezelfde leeftijd met elkaar spelen. Erover praten of juist in stilte verwerken: hoe je hiermee omgaat is heel persoonlijk. Vaak vraagt het wel om goede professionele begeleiding, omdat de situatie hevige emoties kan oproepen, vergelijkbaar met een rouwproces. Je huisarts kan je hierbij verder helpen.