Opvang, dagbesteding en passend onderwijs

Door de ziekte of aandoening van je kind kan het zijn dat er een speciale vorm van opvang, dagbesteding of onderwijs nodig is. Een medisch kinderdagverblijf (MKD) bijvoorbeeld, ook wel dagbehandeling jonge kind (DJK) genoemd, biedt dagopvang voor kinderen van 0 tot 7 jaar met ernstige ontwikkelingsproblemen. Voor kinderen tot vier jaar kun je ook gebruik maken van vroegbehandeling. Op beide opvangplekken is een team van deskundigen werkzaam, die samen aan de slag gaan met het behandelplan van het kind.

Ook bestaan er specialistisch verpleegkundig kinderdagverblijven voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Hier wordt pedagogische begeleiding gecombineerd met verpleegkundige (intensieve) zorg aan chronisch zieke kinderen. Zodra je kind de schoolgaande leeftijd krijgt zijn er, afhankelijk van de vaardigheden en het ontwikkelniveau van je kind, verschillende onderwijsmogelijkheden. Het kan natuurlijk zo zijn dat je kind gebruik kan maken van regulier onderwijs. Wanneer dit vraagt om extra begeleiding, noemen we dit passend onderwijs. Kan de school waar je jouw kind hebt aangemeld niet de juiste ondersteuning bieden? Dan moet er – samen met de school - een andere reguliere- of speciale school worden gevonden waar dit wel kan.
Een aanmelding voor speciaal onderwijs kan via de speciale school bij jou in de buurt. Zij onderzoeken of je kind echt speciaal onderwijs nodig heeft en regelen in dat geval een toelaatbaarheidsverklaring. Als je kind niet in staat is om onderwijs te volgen, kan hij of zij bij de dagbesteding terecht. Een team van specialisten werkt daar aan het welbevinden en de verdere ontwikkeling van je kind.