Wet- en regelgeving

Bij de verschillende soorten van zorg horen ook verschillende wetten. Medische zorg wordt geboden vanuit de zorgverzekeringswet (Zvw). Praktische steun - zoals hulpmiddelen, huishoudelijke hulp en het logeren van je kind zodat jij even op adem kunt komen – valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Individuele begeleiding, persoonlijke verzorging en kort verblijf voor je kind, valt onder de Jeugdwet. En alleen begeleiding voor kinderen die blijvend de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig hebben, valt onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

De ondersteuning kan op twee verschillende manieren worden toegekend. Als zorg in natura (ZIN), waarbij je de zorg of hulpvoorziening direct aan huis krijgt. Of als persoonsgebonden budget (PGB), waarbij je een inkoopbudget ter beschikking krijgt. Bij zorg in natura gebeurt de financiële afwikkeling direct tussen bijvoorbeeld de zorgaanbieder en de zorgverzekeraar, of degene die het hulpmiddel verstrekt en de gemeente. Bij een PGB dien je de rekeningen zelf in bij de sociale verzekeringsbank, via mijnPGB.nl.
Een PGB geeft meer keuzevrijheid: je kunt het besteden aan het hulpmiddel of de zorgverlener die je zelf uitkiest, waaronder een zorgverlener uit je eigen netwerk. Bij ZIN ben je gebonden aan de samenwerkingspartners van de zorgverzekeraar en de gemeente. Maar een PGB vraagt ook om meer administratie. Voordat je een PGB krijgt toegekend, wordt tijdens een gesprek eerst beoordeeld of je in staat bent om het budget goed te beheren.