Wet- en regelgeving bij 18+

Wanneer je kind 18 wordt, is hij of zij volgens de wet volwassen en kan het zijn dat er andere wet en regelgeving gaat gelden. Medische zorg wordt ook nu nog geboden vanuit de zorgverzekeringswet (Zvw). Alleen zijn kinderen vanaf hun achttiende niet langer automatisch meeverzekerd met hun ouders. De verzekeraar stuurt je hierover automatisch een bericht. Je kunt er hierna voor kiezen om je kind op je eigen polis te laten staan en zelf de premie te betalen, of de verzekering van je kind op zijn of haar eigen naar laten zetten en een aparte polis te laten sturen. Je kind krijgt dan ook zelf de rekening.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning is niet aan leeftijd gebonden: ook na het 18e jaar kan je kind via het gemeenteloket een aanvraag doen voor bijvoorbeeld hulpmiddelen of huishoudelijke hulp. In principe valt je kind vanaf 18 jaar niet langer onder de Jeugdwet. Persoonlijke begeleiding, verzorging en bijvoorbeeld kort verblijf worden vanaf dat moment vanuit de WMO voorzien. De WMO wordt dus met 18 jaar uitgebreid. Alleen onder bepaalde voorwaarden wordt de Jeugdwet verlengd tot aan maximaal 23 jaar. Wanneer je kind niet genoeg inkomen heeft om in zijn of haar eigen levensonderhoud te voorzien, kan hij of zij een beroep doen op bijstand vanuit de Participatiewet. Kinderen die onder de Wet Langdurige Zorg vallen, doen dit levenslang: ook na het bereiken van hun 18e jaar.